contact@detectinvest.ro

Contactează-ne la numărul de telefon :
0730 031 100 sau 0745 297 812

AGENȚIE DE DETECTIVI PARTICULARI
DETECT INVEST SRL
CLUJ-NAPOCA
Agenția numărul 1 detectivi particulari din Cluj-Napoca va oferă o gamă variată de servicii
în domeniul activităților de investigații
Pentru mai multe detalii contactează-ne....
INVESTIGAȚII PRIVATE
Suntem aici pentru investigațiile tale private la orice oră din zi sau din noapte.
Oferim doar servicii de cea mai înaltă calitate
Mai multe detalii aici...
Ce se ascunde în spatele ușilor?
Ai nelămuriri, cauți pe cineva, NOI suntem soluția la probelemele tale
Află mai multe detalii...

Reglementarea legală privind exercitarea profesiei de detectiv particular:

 1.  Reglementarea legală privind exercitarea profesiei de detectiv particular, este, Legea 329 / 2003 ( ,, detectivii particulari din societățile specializate au obligația să întreprindă investgații numai în baza unei convenții (contract) scrise, încheiate cu clientul, într-un mod confidențial.

        Obiectul convenției, (contractului), îl constituie efectuarea unor activități specifice de investgare, supraveghere, reciproce, referitoare la;

 1. – conduita și moralitatea publică a unor persoane, angajați ( loialitatea față de angajator, eventuale comentarii negative la adresa acestuia în mediul lor de relații, respectarea clauzei de confidențialitate și a celei de neconcurență, comportamente și anturaje compromițătoare, nepotrivite, care pot leza imaginea angajatorului, folosirea bunurilor din patrimoniul firmei în interes personal, furturi, sustrageri, etc.)
 • potențiali angajați ( competența profesională, cum au fost apreciați de foștii angajatori, antecedente, vicii, trăsături negative cu caracter îndoielnic care i-ar putea face incompatibili cu postul pentru care candidează);
 • colaboratori externi ai clientului, potențiali colaboratori externi, alte persoane care sub o formă sau alta intră în relații de colaborare cu clientul etc.;
 • persoane care prin activitatea lor ilicită pot leza interesele comerciale și imaginea clientului ( vînzarea ilegală a unor mărci de diferite produse – țigări, telefoane, piese auto, articole vestimentare – contrafacerea și traficul ilegal cu asemenea produse, etc.)
 1. – solvabilitatea și seriozitatea unor persoane fizice sau juridice potențiale partenere într-o afacere ( istoric, asociați, date financiare, antecedente penale, litigii comerciale, civile, datorii la bănci, la terți, seriozitate în onorarea obligațiilor contractuale cu partenerii, imaginea acelei persoane în mediul de afaceri, etc.)
 2. – asigurarea protecției împotriva scurgerii de informații din sfera vieții private sau activității unor agenți economici ( verificarea anturajelor și mediului de relații frecventat de persoanele ce au acces la informații clasificate sau nedestinate publicității, identificarea unor vulnerabilități în actvitatea clientului care pot duce la scurgerea de informații, cum ar fi; strategia acestuia pe termen lung, clauzele de confidențialitate a unor contracte, strategii de negociere, sisteme de legătură, parole, prețuri, preocupări ale concurenței de a obține date și informații secrete, secret de serviciu ori confidențiale în scopul folosirii lor pentru șantaj, intimidare sau concurență neloială).
 3. Persoanele fizice sau juridice în legătură ca care se vor efectua investgațiile vor fi menționate în anexe la prezentul contract ( e-mail – uri, transmisii, fax, fișe de caz, alte modalități stabilite de cele două părți) în funcție de interesele beneficiarului, de tipul real avut la dispoziție, complexitatea cazului, arealul în care se vor desfășura și asigurarea protecției investgației.

      Aceste solicitări scrise se consideră a fi acte adiționale la convenție, cât și acte de subcontractare în accepținea  art. 1 769 din Codul Civil Român.

      Părțile se vor prevala din Normele de aplicare a Legii nr. 329 / 2003, aprobată prin HG. 1666 / 07. 10. 2004 măsuri specifice de acoperire care, să asigure protecția investigației “.

       Obiectul convenției, (contractului) conform Legii menționate va conține;

 1. Obligațiile părților
 2. Obligațiile prestatorului;
 3. Obligațiile beneficiarului;
 4. Drepturile părților,
 5. Drepturile prestatorului;
 6. Drepturile beneficiarului;
 7. Durata convenției,
 8. Onorariul cuvenit,

-Onorariul pe care clientul îl datorează prestatorului pentru serviciile sale se stabilește pentru fiecare caz în parte în funcție de specificul și complexitatea lui și va fi achitat pe baza facturilor emise de prestator și acceptate de beneficiar. În situația în care părțile convin, se poate achita un avans înainte de începerea investgației.

 1. Răspunderea contractuală;
 • Beneficiarul a luat la cunostință de prevederile Legii nr. 677 / 2001 care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și este de acord cu prelucrarea datelor sale personale în scopul îndeplinirii de către prestator a serviciilor solicitate.
 • În scopul efectuării investigației, prestatorul se poate prevala de art. 11, al. 2 din Legea nr. 329 / 2003 și punctul 6.1, din Normele Metodologice de Aplicare a Legii 329 / 2003, aprobate prin HG. 1666 / 07.10.2004, în sensul că poate solicita autorităților publice și persoanelor fizice date și informații care nu sunt clasificate și nu aduc atingere dreptului la viața intimă, familială ori private, ori alte drepturi și libertăți fundamentale ale persoanelor vizate.
 • Orice neânțelegere va fi soluționață pe cale amiabilă, iar în caz de nerealizare a unei înțelegeri, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.
 • Prezentele convenții (contract), se încheie în 2 exemplare, în limba română, ambele cu valoare de original, din care unul pentru beneficiar și altul la prestator.

SOS. Cazuri, care nu le poate investiga, rezolva, Org. de Poliție, investighează și rezolvă cu probe, dovedite, Detectivii Particulari !!

Detectivii agenției noastre sunt persoane deosebit de bine pregătite și cu o vastă experiență în domeniu 

Cere o consultație GRATUITĂ, CHIAR ACUM !

Date de Contact:

Găsiți mai jos toate datele necesare pentru a ne putea contacta în vederea stabilirii unor întâlniri pentru investigațiile de care aveti nevoie 

 • 0745 297 812
 • 0730 031 100
 • contact@detectiinvest.ro

Confidențialiate Garantată

0745 297 812

Garantăm ca toate detaliile, discuțiile și datele furnizate de către dumneavoastră vor rămâne strict confidențiale.

Copyright 2018 – Detect Invest SRL – Toate drepturile rezervate